tipografie digitala si editura
tiraje incepand cu 10 ex.
Tipografie digitala & editura

Link-uri

Publicitate
Tiografie plana & digitala tipareste diferite lucrari tehnice, etc. ISBN si CIP

Tipografie plana si digitala

Editare carte:  tehnoredactare, machetare, scanare documente si fotografii, inserare pagini cu foto sau grafice color.  Coperti la 4 culori cu machetare gratuita. Editura asigura ISBN si CIP ce implica drepturi de autor.

Editura ,,Estfalia" tipareste: lucrari personale, versuri, monografii, autobiografii, lucrari de doctorat, cursuri diferite, lucrari stiintifice, etc.

Tipografia digitala executa diverse lucrari tipografice la 4 culori de o calitate deosebita.

Scanarea documentelor sau a fotografiilor este urmata daca este cazul de retusuri pentru ca tiparul sa fie de calitate.

Tiraje incepand cu 10 exemplare.

Tel: 4106608 // 0726604986

 


Tipografie digitala-ESTFALIA - BUCURESTI
Tel: 410.66.08/0726604986 Fax: 410.66.08
E-mail: estfalia@estfalia.ro